Nordmenns boforhold blir stadig bedre, samtidig som boliggjelden fortsetter å øke.

Men nordmenns boliggjeld har ikke økt like mye de tre siste årene som i tidligere perioder.

I alt 84 prosent av befolkningen over 16 år bor i en bolig som husholdningen selv eier, noe som er en økning på to prosent siden 1997.

Den mest stabile veksten i andel som eier egen bolig er blant personer i alderen 25-44 år, en gruppe som har hatt en økning fra 76 prosent i 1997 til 81 prosent i 2015. Det skal veldig lite til:

Nesten alle er fornøyde

Utviklingen har skjedd samtidig med at boligprisene økte med 235 prosent fra 1997 til 2014.

OG VI ER ER FORNØYDE: Undersøkelsen viser at 98 prosent er fornøyd med boligen de lever i. Foto: Rolf Øhman

Personer som lever i parforhold, og da særlig par med barn, bor i større grad enn andre i eid bolig, men denne gruppen har også høyest gjeld i etableringsfasen.Undersøkelsen viser også at 98 prosent er fornøyd med boligen de lever i.

I våre naboland, Sverige og Danmark, er det ikke like vanlig å eie egen bolig, 61,7 prosent av svenskene eier og 50,1 prosent av danskene.

Sjekk denne artikkelen om du trenger gode argumenter på hvorfor man bør leie fremfor eie:

(©NTB)

Nå kan du se om du har bedre rente enn naboen: