Seks år utan fjellhytte var nok: – Å vera på hytta er å leva litt annleis. Her er me nærare på naturen.