Kjøpte Sirdals siste langhus: Sauefjøset er blitt stue, kufjøset er tekjøkken

foto