— Folk sitter mer på gjerdet. Det er et forholdsvis stabilt antall interessenter, men å legge inn bud eller kjøpe bolig sitter mye lenger inne nå enn det gjorde, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.

I dag presenterte DNB Eiendom sine prognoser for 2014, og en oppdatering på situasjonen i boligmarkedet nå.

Han mener det er mye psykologi inne i bildet, alle venter på alle. «Hvem skal legge inn det første budet? Er ingen andre interesserte i boligen?».

— Det er faktisk nå du kan få kjøpt bolig til gunstig pris, når det ikke er heftige budrunder, sier Halvorsen.

DNB Eiendom tror markedet vil stabilisere seg mot neste år, forteller Terje Halvorsen, og konsernet forventer en prisoppgang på 0,5 prosent i 2014. Foto: DNB

I snitt for DNB Eiendom er det cirka 8,5 interessenter per bolig etter sommeren. For disse sitter budene lenger inne. I april i år var det gjennomsnittlig 9,85 interessenter per bolig.

— Før sommeren var det mange som heiv seg med på budrunder, når vi nå får bud er det kanskje ett eller to bud, sier Halvorsen.

Har du tips om boligsaker? Send oss en mail!

Færre boliger over prisantydning

Tall for all omsetning viser generelt at færre boliger går over prisantydning i år enn i fjor.

— I Oslo gikk 35 prosentpoeng færre boliger over prisantydning november i år sammenlignet med november i fjor. 78 prosent i fjor, 43 prosent i år. 81 prosent av leilighetene gikk over takst i fjor, mot 44 prosent av leilighetene i år.

— I Trondheim gikk 36 prosentpoeng færre boliger over prisantydning november i år sammenlignet med november i fjor. 31 prosent i år, mot 67 prosent i fjor.

— I Stavanger gikk 30 prosentpoeng færre boliger over prisantydning november i år, sammenlignet med november i fjor. 24 prosent i år, mot 54 prosent i år.

— I Bergen er forskjellene mindre. 8 prosentpoeng færre boliger i Bergen gikk over prisantydning november i år sammenlignet med november i fjor. 60 prosent i år, mot 68 prosent i fjor.

Det er færre boliger ute for salg i Bergen, og det er roligere på visning, forklarer Halvorsen.

— Det er oftere bare en kjøper å forhandle med, men man oppnår fremdeles gode priser. Det er raskere omsetningshastighet i år i Bergen enn i fjor fordi det er få boliger ute for salg, sier Halvorsen.

Gått ned 20-25 prosent

Halvorsen ser at de har solgt 20-25 prosent færre boliger i år i november enn i fjor, tallene er spesielt lave for nye boliger solgt gjennom DNB.

— Vi tror omsetningstakten går opp i 2014. Vi tror den blir lav, men at det blir forsiktig prisoppgang neste år. Landingen blir myk, selv om vi ser tendenser til at arbeidsledigheten går ned. Arbeidsledigheten gikk nå ned med 0,1 prosent, men det er forventet at ledigheten blir større neste år. Det er et lite skifte, men ikke dramatisk, sier Halvorsen.

— Det var kraftig vekst i boligprisene frem til august i år. Det er store forskjeller mellom de ti største byene, markedet utvikler seg ulikt. Kvadratmeterprisene er for eksempel halvparten i Fredrikstad, sammenlignet med Oslo, sier Halvorsen.

På landsbasis forventer DNB Eiendom at boligprisene vil øke med 0,5 prosent.

Slik er DNB Eiendoms prognoser for prisøkning i boligmarkedet for 2014:

— Oslo, 3 prosent

— Stavanger, 2 prosent

— Sandnes, 0 prosent

— Trondheim, 0,5 prosent

— Bergen, 2,2 prosent

— Tromsø, 4 prosent

— Kristiansand, -2,5 prosent

— Drammen, 5 prosent

— Tønsberg, 5 prosent

— Fredrikstad, 2 prosent

Kunne ikke fortsette å vokse

— Det er ingenting fundamentalt som tilsier tendensen som skjer nå på omsetningshastighet og antall omsatte boliger. Samtidig er det veldig bra at det som skjer nå, skjer, sier Halvorsen.

Han mener boligprisene ikke kunne fortsatt å vokse som de har gjort, at lavere vekst er sunt.

— Vi tror markedet er i ferd med å tilpasse seg en ny situasjon. Veksten tilpasses inflasjon og lønnsøkning i høyere grad. Vi tror markedet er normalisert i 2014, sier Halvorsen.

Det baserer DNB Eiendom på at det fortsatt er befolkningsvekst, at de mener det bygges for lite, og at lønnsnivået er høyt. De ser tendenser til oppmyking av praktisering av utlånsregulering og regler.

— Fjerning av arveavgift kan også få konsekvenser, befolkningen ønsker å bruke pengene til boligformål, til hjelpe barn og barnebarn til å komme inn på boligmarkedet. Bolig er fremdeles skattegunstig, og det vil fortsatt være et lavt rentenivå, sier Halvorsen.

På den negative siden, altså det som taler for videre fall peker Halvorsen på at negativ psykologi ofte har en selvforsterkende effekt, om staten øker boligrenten (Husbanken og Statens Pensjonskasse), at egenkapitalregler opprettholdes, og at gjeldsbyrden generelt er høy.