Et ekte kunsterhjem: Hun har gjort Per Ungs atelier til sitt hjem