Korleis få ei 80 kvadratmeter hytte til å verka romsleg?