Skattemeldingen skal leveres inn senest 2. mai. Er du boligeier og/eller leier ut bolig bør du ta en grundig titt på skattemeldingen, anbefaler Hanna Folkvord, finansrådgiver i DNB.

Boligen representerer store verdier og utgifter, og kan utgjøre betydelige fradrag i skattemeldingen.

– Jeg anbefaler alle å sette av litt tid til å gå gjennom skattemeldingen, sjekke at alt stemmer og føre inn fradragene du har krav på, sier Folkvord.

Solgt hytte eller bolig med tap?

Si at du betalte 10.000 kroner i gjeldsrenter i 2016. Satsen for fradraget er på 25 prosent. I kroner og øre betyr dette at du vil få 2500 kroner mindre i inntektsskatt.

BRUK TID: Boligen kan utgjøre betydelige fradrag i skattemeldingen, ifølge Hanna Folkvord i DNB. Foto: DNB

Men det mange ikke vet er at man kan trekke fra gebyrer og kostnader knyttet til låneopptak og refinansiering, ifølge Folkvord.

Du kan også ha krav på fradrag hvis du solgte bolig eller hytte med tap – så lenge gevinsten er skattepliktig. Gevinsten er skattepliktig om du har eid boligen mindre enn ett år. Når det gjelder hytte må du ha brukt den mindre enn fem av de siste åtte årene, og/eller eid den i mindre enn fem år.

Det er skattefritt å selge bolig så lenge du har eid mer enn ett år og bodd der i minst tolv av de 24 månedene før salget. Det gjelder selv om du har leid ut deler av boligen – så lenge du har benyttet minst halvparten selv.

Vi hadde onsdag nettprat med skatteekspert fra Skattebetalerforeningen: Sjekk alle spørsmålene og svarene her.

Fradrag knyttet til utleiebolig

– Jeg tror det er en del som ikke tenker på at de kan trekke fra utgifter forbundet med utleie av bolig. Da går de glipp av fradrag de egentlig har krav på, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

Betaler du skatt på utleieinntekter kan du trekke fra kostnader knyttet til utleieboligen.

– Det kan fort bli en del tusen å trekke fra de faktiske leieinntektene, og dermed få redusert skatt. Har du for eksempel pusset opp utleieboligen, kan det fort bli snakk om store summer som kan trekkes fra leieinntektene, sier Reitan.

MYE Å SPARE: Se ordentlig over skattemeldingen, det kan være penger å spare, anbefaler forbrukerøkonom Elin Reitan. Foto: Nordea

Leier du ut møblert bolig?

Leier du ut bolig fullt møblert i tre år kan du kreve fradrag på opptil 15 prosent av brutto leieinntekt. Er leieinntektene 150.000 kroner i året har du da krav på et fradrag på 22.500 kroner. Det utgjør 5625 kroner mindre i skatt på leieinntekter i 2016, ifølge Reitan.

Leier du ut skattefritt kan du ikke trekke fra kostnader: Utleieinntekter er skattefrie dersom du selv benytter en del av boligen, som har en høyere utleieverdi enn den delen du leier ut, ifølge Reitan. Eller om leieinntektene ikke overstiger 20.000 kroner i året.

Utleie av fritidsbolig er skattefritt inntil 10.000 kroner, men da må du selv ha brukt hytta i rimelig omfang, ifølge Folkvord i DNB. Leier du ut hytta i stor grad anses den som utleiehytte og alle leieinntekter må skattes av.

Du må levere skjema RF-1189 sammen med skattemeldingen når det gjelder fratrekk i forbindelse med utleie. Du må spesifisere inntekter og utgifter knyttet til utleieboligen her, forklarer Reitan i Nordea.

– Du trenger ikke legge ved dokumentasjon, men du må kunne dokumentere alle kostnadene dersom Skatteetaten ber om det, sier Reitan.

Dette kan gi deg fradrag på grunn av utleie:

1. Faste kostnader: For eksempel kommunale avgifter og forsikringer. Det gjelder ikke om du bor i boligen selv. Bor du i en del av boligen selv, får du kun avdrag for kostnader knyttet til utleiedelen. Er ikke utgiftene knyttet til en bestemt del av boligen må du fordele kostnadene forholdsmessig etter utleieverdi mellom den delen av boligen du leier ut og den delen av boligen som du bor i selv, ifølge Reitan.

2. Reiseutgifter: Reiseutgifter i forbindelse med visning, vedlikehold eller tilsyn av bolig kan også trekkes fra.

3. Eiendomsskatt: Betaler du eiendomsskatt på boligen du leier ut? Da kan du ha krav på fradrag. Dersom du selv bor i deler av boligen må du fordele denne utgiften forholdsmessig etter utleieverdi mellom den delen av boligen du leier ut og den delen av boligen som du bor i selv.

4. Oppussing: Du kan få fradrag for oppussing av utleieboligen, når det er ment som vedlikehold. Fradraget baserer seg på faktiske kostnader. Man får ikke fradrag for å oppgradere boligen.

5. Møbler: Leier du ut boligen fullt møblert kan du få fradrag for de kostnader du har til møbler.

Enkeltgjenstander som koster under 15.000 kroner kan utgiftsføres det året du anskaffer dem, ifølge Reitan. Øvrig innbo saldoavskrives med en sats på 20 prosent. Er leieperioden under 3 år, og du bruker møblene før og etter utleieperioden, kan du kreve et skjønnsmessig fradrag på 15 prosent av brutto leieinntekter.

6. Festeavgift: Dersom boligen står på festetomt, kan du få fradrag for festeavgiften, ifølge Reitan.

7. Skader på bolig: Skader på bolig forbundet med utleie, som ikke dekkes av depositum eller forsikringer, kan du også få fradrag for.