– Akkurat nå vil jeg bo i Oslo, men jeg har tenkt at jeg kanskje må flytte for å få mer for pengene den dagen jeg skal kjøpe bolig, sier sykepleier Heidi Engesland Samuelsen (23).

Hun er nyutdannet og jobber på Ullevål sykehus i Oslo. Der tar hun alle vaktene hun kan få og jobber mer enn 100 prosent. For tiden bor hun i kollektiv sammen med en venninne på Sagene midt i hovedstaden. Tilsammen betaler de 15.000 kroner i husleie i måneden.

Ifølge den såkalte sykepleierindeksen, en indeks som måler hvor stor andel boliger en singel sykepleier har råd til og får lån til å kjøpe, har Samuelsen råd til fem prosent av alle boliger i Oslo.

– Man må tenke langsiktig når en vet at det er sykepleier en skal bli, for det er ikke alltid så godt betalt eller faste fulltidsstillinger å få. Det er ikke lønnen som frister med denne jobben, sier Samuelsen, som opprinnelig kommer fra Lillesand.

VURDERER Å FLYTTE PÅ SIKT: Samuelsen ser for seg at hun må flytte ut av hovedstaden for å få råd til å kjøpe bolig i fremtiden. Foto: Bjørge, Stein

Dette er sykepleierindeksen

Sykepleierindeksen er utarbeidet av selskapet Eiendomsverdi og forsøker å svare på om bolig er dyrt eller ikke, tatt rente- og inntektsnivå i betraktning.

Påstanden er følgende: Dersom sykepleieren kan kjøpe en stor andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det dyrt.

Sykepleier er valgt fordi inntekten representerer en typisk norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig. Yrker som politi, lærer eller brannmann ville gitt omtrent samme resultat.

Den gjennomsnittlige månedslønnen i Norge var i fjor på 44.310 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utregningen

Det er tatt utgangspunkt i at gjennomsnittlig sykepleierlønn inkludert tillegg, er på 540.420 kroner i året, altså 31.325 kroner utbetalt i måneden (se faktaboks for fullstendig forklaring).

Indeksen viser at sykepleiere har 19.139 kroner i måneden til å betjene lån, når husholdnings- og andre boligutgifter er betalt, inkludert en buffer på 3500 kroner.

Med 7,4 prosent rente og 25 års nedbetaling, kan 540.421 i brutto årslønn betjene et boliglån på 2.610.000 kroner.

Se flere detaljer om utregningen i faktaboksen under.

Så stor andel av boligene kan en sykepleier kjøpe

Tabellen under viser hvor stor andel av boligene omsatt i 2018 man hadde hatt råd til med et finansieringsbevis på 2.610.000 kroner:

MEGLERSJEF: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Vanskelig i hovedstaden

I Oslo og Akershus er sykepleierindeksen lavest. I Oslo kunne en singel sykepleier kjøpe fem av hundre boliger i 2018. Rapporten fra Eiendomsverdi konkluderer med at det er en liten del av boligene omsatt og indikerer at det er vanskelig å få seg bolig i hovedstaden som singel husholdning.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, mener Oslo-tallene bør uroe politikerne og peker på viktigheten av å ha en velfungerende tilbudsside, hvor det bygges det befolkningen etterspør.

– Det er særlig kritisk at det bygges nok mindre leiligheter i en by som Oslo, hvor det er betydelig flere en-persons husstander enn i resten av landet. Når det allerede med dagens rentenivå er såpass få boliger å velge i for single personer, kan man bare tenke seg hva som vil skje når rentenivået heves, sier Dreyer.

EKSPERT: Seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse, Fredrik Bakkemo Kostøl. Foto: Samfunnsøkonomisk Analyse

Ikke overrasket

Seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse, Fredrik Bakkemo Kostøl, mener tallene er lite overraskende.

– Mangel på attraktive tomtearealer i hovedstaden har bidratt til sterk prisvekst de siste årene og det er da naturlig at alenehusholdninger overbys av husholdninger som kan støtte seg på mer enn én inntekt.

Han mener sentralisering mot de største byene bidrar til å legge et press på den norske boligmodellen ved at det kan bli stadig vanskeligere å nå målet om en høy eierandel.

– Men boligpolitikken handler ikke om at alle skal kunne bo i egen bolig hvor de vil, uansett alder og sivilstand. Alle kan ikke bo i Oslo. Stadig bedre transportløsninger utvider imidlertid bostedsmulighetene for arbeidstagere i Oslo. Det innebærer at enslige, unge førstegangskjøpere kanskje må belage seg på å lete etter bolig også utenfor bygrensen.

EKSPERT: Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic. Foto: Prognosesenteret

– Ingen menneskerett å bo i Oslo

Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, er enig. Hun mener man i debatten ikke må glemme at kun 12 prosent av landets innbyggere bor i Oslo.

– Det er heller ingen menneskerett å bo i hovedstaden og spesielt ikke i sentrumskjernen – som det til tider fremkommer at min generasjon tror. Det er fullt mulig å bo i Oslos utkantstrøk med langt lavere boligpriser enn gjennomsnittet for Oslo, og det er mange nabokommuner med gode pendlerforbindelser og billigere boliger, sier hun.

– Denne indeksen viser at det ikke bare er på Frogner og i resten av Oslo det er dyrt, det er dyrt også i Asker, Bærum og Follo. Da blir det vanskelig å kreve at folk, spesielt barnefamilier, skal pendle, kommenterer Dreyer.

Ikke nødvendigvis høye boligpriser i resten av landet

I Bergen kunne sykepleieren kjøpe 35 av 100 boliger, mens i Fredrikstad/Sarpsborg, Ålesund, Kristiansand og Porsgrunn/Skien kunne sykepleieren kjøpe over halvparten av boligene omsatt.

«Da er det vanskelig å argumentere for at boligprisene er høye, relativt til inntekt og rentenivå», heter det i rapporten.

– Jeg mener at denne indeksen kan dokumentere ganske tydelig at prisnivået ligger på et fornuftig nivå i store deler av landet og at man tåler høyere rente i tiden fremover, sier Dreyer.

Tror på bedring

Både Macic og Kostøl sier det vil komme store utfordringer dersom sykepleiere som jobber i Oslo, på sikt ikke har råd til å etablere seg, hverken i utkantstrøkene eller i nabokommunene.

Macic tror imidlertid at man vil se et annet bilde i neste års sykepleierindeks.

– Nå er vi i en situasjon der vi venter at boligprisene i Oslo vil få en svak nedgang fremover, samtidig som det ventes en sterkere lønnsvekst. Dermed kan vi vente en bedring i denne sykepleierindeksen neste år for Oslos del.

SPARER: Samuelsen forsøker å spare så mye hun kan hver måned, for en gang å få råd til å kjøpe bolig. Foto: Bjørge, Stein

Sparer til egenkapital

Heidi Engesland Samuelsen har foreløpig ingen fast stilling, men tar de ekstravaktene hun får ved sykehuset.

– Akkurat nå prøver jeg å sette av 2000–3000 kroner til sparing så langt det lar seg gjøre. Målet er å få nok egenkapital til å kjøpe bolig en dag. Men uten fast jobb blir det uansett vanskelig å få lån i banken. Og for å få fast jobb må jeg først få mer arbeidserfaring, sier 23-åringen.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.