Glassdesigneren utvandret til Danmark og slo gjennom