– Prisen på de kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten, sier Rune Pedersen, ansvarlig redaktør for Smarte Penger.

Men likevel er det store forskjeller i hva innbyggerne i de forskjellige kommunene i Norge betaler. Særlig når man plusser på eventuell eiendomsskatt i regnestykket, noe som 365 av landets 428 kommuner har innført.

I Vest-Agder skiller det 9555 kroner mellom dyreste og billigste kommune, ifølge Kostra.

Tallene inkluderer kommunale avgifter på en normalbolig på 120 kvadratmeter – på offentlige tjenester som vann, avløp, renovasjon, feiing og tilsyn, og en eventuell eiendomsskatt.

Les også: Få kjenner til dette skattefradraget

Lyngdal lavest i Vest-Agder

Det er Lyngdal som lavest avgiftsnivå i 2016 med 9000 kroner, deretter følger Lindesnes med 11 933 kroner. Disse to kommunene har ikke innført eiendomsskatt.

Les også: Hytteeiere kan juble for tidlig over endringer i eiendomsskatten

Flekkefjord, som har det tredje laveste avgiftsnivået på 12 284 kroner, har eiendomsskatt. Det har også fylkets to største byer, Kristiansand og Mandal, som har et avgiftsnivå på henholdsvis 15 366 kroner og 15 742 kroner.

Vennesla er dyrest med samlede avgifter på 18.550 kroner.

7834 kr skiller dyrest og billigst i øst

I Aust-Agder, skiller det ifølge Smartepenger.no 7834 kroner mellom dyreste kommune, Gjerstad, og billigste kommune, Bykle. I Bykle ligger det estimerte avgiftsnivået på 13 410 kroner, men kommunen har ingen eiendomsskatt.

Lillesands borgere kommer tredje best ut, ifølge Kostra, med avgifter på 14 962 kroner i året. Her er det også innberegnet eiendomsskatt.

Les også: Det er dette banken ser etter når du søker lån

– I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner med tett befolkning. Det er på grunn av stordriftsfordelene, forklarer Pedersen og fortsetter:

– Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er flinkest av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere, avslutter han.

FAKTA:

Forskjeller i Knutepunkt Sørlandet-kommunene:

Sum kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt, beregnet på normalbolig på 120 kvadratmeter.

Songdalen 14.584

Lillesand 14.962

Søgne 14.998

Kristiansand 15.366

Iveland 16.592

Birkenes 18.383

Vennesla 18.550

Kilde: Kostra, SSB, Smarte Penger.no

Fakta eiendomsskatt:

I fjor inndro de da 355 kommunene med eiendomsskatt 5,42 milliarder kroner fra boliger og fritidseiendommer.

16 av 30 kommuner i Vest- og Aust-Agder som har eiendomsskatt.

I Kristiansand er eiendomsskatten på 6,20 promille, mens den i Mandal er på 2,5 promille. I Vennesla er den tilsvarende taksten på 4,5 promille.

Eiendomsskatten er bygd opp på modellen om en skattesats på mellom 2 og 7 promille, et takstgrunnlag som er skatteverdien på boligen og et eventuelt bunnfradrag. Bunnfradrag, som 100 kommuner har innført, brukes ifølge NEF.no for at mindre verdifulle boliger skal skattelegges mindre. Søgne har til eksempel et bunnfradrag på 800.000 kroner.

Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), kommunene