Meglere raser mot det de kaller en useriøs tjeneste