Boligprisene var uendret i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

– Uendrede boligpriser er unormalt for desember. Det er sterkt, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Boligprisene steg med 8,7 prosent i 2020.

Det ble solgt 3811 boliger i Norge i desember. Det er 22,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2019. 6,5 prosent flere boliger ble lagt ut i desember.

Totalt i 2020 ble det solgt 99.581 boliger. 6,7 prosent flere enn i 2019, men 1,3 prosent færre boliger ble lagt ut for salg. Det ventes mange boliger for salg i månedene fremover.

– Det ble solgt rekordmange boliger i desember i likhet med de siste månedene, og det har aldri før vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år, sier Lauridsen.

Det tok 60 dager å selge boliger i Norge i desember. Kortest tid i Oslo med 22 dager og lengst i Hamar og Stange med 83 dager. At salgstiden er lang på landsbasis, skyldes at flere boliger ble solgt etter lengre tid i markedet.

Renten blir x-faktoren i boligmarkedet fremover, mener Lauridsen. Eiendom Norge forventer en ganske sterk vekst i årets første måneder og en spesielt kraftig vekst i januar.

– Vi legger til grunn 4 prosent prisvekst i januar. Hele renteeffekten er antagelig ikke tatt ut, og vi har fortsatt situasjonen med smitteverntiltak som gir vridd konsum, sier Lauridsen.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Ørn E. Borgen

Regionale forskjeller:

Oslo: Nominelt steg prisene 1,9 prosent og sesongkorrigert 1,7 prosent. Det er en vekst på 11 prosent for antall solgte boliger i desember. Oslo hadde sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember og kortest omsetningstid med 22 dager. Hovedstaden hadde også sterkest vekst i 2020 med 12 prosent. Der ligger Bodø med Fauske hakk i hæl med 11,1 prosent.

– For Oslo er det grunn til bekymring. En økning i boligprisene på 12 prosent er i overkant av hva som er sunt, og boligprisene i Oslo har mer enn doblet seg siden 2010. Det er godt dokumentet i forskning at kombinasjon av lave renter og lav boligbygging er eksplosiv. Det er derfor vesentlig at utbyggerne og Oslo kommune kommer sammen og får regulert flere boligprosjekter i hovedstaden. Boligmarkedet trenger alle boliger markedet kan få. Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende, sier Lauridsen ifølge en pressemelding.

Bergen: Prisene sank 0,3 prosent nominelt og steg sesongjustert med 0,8 prosent. I 2020 steg prisene i Bergen med 8,5 prosent. Det er svakere enn i Oslo, men sterkere enn i Trondheim og Stavanger. I Bergen ble det solgt mange boliger i desember, 50 prosent opp sammenlignet med 2019. Årsveksten for salg er opp rundt 10 prosent. Bergen har hatt en nedgang i tilbudssiden i desember. Man ligger på et lavere nivå enn de tre foregående årene. Det tok i gjennomsnitt 65 dager å selge bolig i Bergen i desember. Det er tregere enn resten av landet.

Trondheim: Prisene sank nominelt med 0,7 og steg 0,8 prosent sesongkorrigert. Det er en kraftig økning i antall solgte boliger i desember. Det er et lavere antall boliger for salgs enn de tre foregående årene. Det tok 55 dager å selge bolig i Trondheim i desember. Det er raskere enn landet for øvrig. Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.196.969 kroner.

Stavanger: Prisene sank med 1,1 prosent og sesongkorrigert steg de med 0,6 prosent. Tolvmånedersveksten er på 5,2 prosent. Det er solgt mange boliger i desember, opp 17 prosent sammenlignet med 2019. For året sett under ett ligger salget litt under 7 prosent opp. Tilbudssiden har hatt en nedgang, og Stavanger ligger fortsatt på et lavere nivå enn de siste foregående årene. Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge bolig i Stavanger i desember. Det er tregere enn resten av landet. Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.283.500.

Tromsø: Prisene sank med 0,7 prosent og steg 0,7 prosent sesongkorrigert. Det har vært en kraftig vekst i antall solgte boliger. Det er lagt ut omtrent like mange boliger i desember 2019 som i 2020. Tilbudssiden har hatt en nedgang i desember og utbudet av boliger er noe lavere enn både 2019 og 2017.

Kristiansand: Prisene sank nominelt med 1,1 prosent og steg 0,6 prosent sesongjustert. Tolvmånedersveksten er på 7,1 prosent. Medianboligen kostet 3.231.527 kroner i Kristiansand i desember.

Obos: Sterk utvikling ni måneder på rad

Prisene for brukte Obos-boliger steg 0,2 prosent i Oslo, ifølge en pressemelding fra Obos. Det var den niende måneden på rad med stigning eller uendrede priser. 12-månedersveksten lå på 16,7 prosent. Kvadratmeterprisen på 69.497 kroner.

Prisene var uendret på landsbasis, kvadratmeterprisen lå på 59.989, og 12-månedersveksten lå på 14,6 prosent.

Sterk tolvmånedersvekst for både Oslo og landet for øvrig må ses i lys av det sterke prisfallet i desember 2019.

42 prosent flere Obos-boliger ble solgt i Oslo i desember i fjor sammenlignet med desember i årene 2016–2019.