Nå skal det bli lettere for forbrukere å få løst tvister med håndverkerne, ifølge Huseiernes Landsforbund. Flere bransjeorganisasjoner har etablert Klagenemnda for håndverkertjenester: håndverkerklagenemnda.no

Målet er at forbrukerne skal få avgjort en tvist uten å hyre advokat og ta saken inn for domstolene. Nemnda skal løse konflikter om kvalitet på arbeidet, forsinkelser, uenighet om pris, og lignende, men saker med tvistebeløp under 5000 kroner blir ikke behandlet.

— Denne håndverkerklagenemnda lanseres og starter opp fra og med i dag. Vi har arbeidet et års tid med regelverk og andre formaliteter knyttet til nemnda, blant annet hjemmeside med klageskjema og generell informasjon. Det er derfor ikke behandlet klagesaker eller fattet noe vedtak i nemnda så langt, sier Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund.

En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen, og behandling i Klagenemnda kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet, ifølge Huseiernes Landsforbund.

— Vi ønsker å bidra til å synliggjøre skillet mellom de seriøse og useriøse aktørene i byggebransjen, klagehåndtering er et viktig bidrag, mener Tor Backe, administrerende direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS.

Kan klage til Forbrukerrådet

Forbrukerrådet kan også avgjøre tvister med håndverkere. Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, mener Forbrukerrådets klageordning er enkelt for forbrukerne å forholde seg til.

Samtidig mener han at forbrukernes rettsikkerhet ikke blir innskrenket av bransjens håndverkerklagenemnd.

— I ulike bransjer er det ulike former for klagenemnder, og vår vurdering er at megling gjennom juristapparatet vårt, våre regionale forbrukerservicekontorer, og så eventuell behandling i Forbrukertvistutvalget er en god rettsikkerhet for forbrukerne, sier Bartholdsen.

— Det er et ryddig løp som er enkelt for forbrukerne å forholde seg til, uavhengig av hvilket firma man har handlet hos, sier Bartholdsen.

Vil vedtak følges?

Når vedtak er fattet i Forbrukertvistutvalget (FTU), som er statlig, vil det ha virkning som en dom. Det kan for eksempel være et spørsmål om penger.

— I andre klagenemnder er det da et spørsmål om firma vil følge nemndens anbefaling, sier Bartholdsen.

Batta i Huseiernes Landsforbund sier medlemsbedriftene forventes å følge vedtak fra håndverkerklagenemnda, og at det kan være aktuelt å ekskludere selskapet dersom saken er alvorlig.

— Hvis kunden ønsker å gå videre med saken, vil vedtak i nemda veie meget tungt, sier Batta i Huseiernes Landsforbund.

Disse bedriftene og foreningene samarbeider om håndverkerklagenemnda:

Huseiernes Landsforbund

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)

Norske Anleggsgartnere (NAML)

NELFO – foreningen for EL og IT Bedriftene

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL)

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)