– Vi ville gjerne beholde henne som leietager. Hvis folk vil beholde leieboeren sin, gjør de kanskje det vi har gjort nå. Dette er vårt bidrag til fellesskapet, sier Bente Trøan.

Sammen med mannen Arne Larsen leier hun ut en ettroms i tilknytning til egen leilighet i Kværnerbyen i Oslo. Normalt er leien 9025 kroner. I utgangspunktet setter de ned leien til 6025 kroner de to nærmeste månedene.

– Vi synes det er en fin ordning for begge parter. Det blir uansett utrolig mye jobb senere å finne en annen leietager, sier Trøan.

Leietager Karen Kristine Johansen kom til dem og fortalte at hun slet med leien. Normalt jobber hun 100 prosent som fast vikar i en barnehage. Nå får hun bare en og annen vakt på grunn av korona.

– Jeg ble overrasket, glad og lettet over at de satte ned leien. Det er veldig sjenerøst i en usikker tid, sier Johansen.

– Jeg er takknemlig. Uten reduksjon av leien måtte jeg nok sagt opp leiligheten. Mange merker nok denne situasjonen økonomisk, sier hun.

– Hvis folk vil beholde leieboeren sin, gjør de kanskje det vi har gjort nå, sier utleier Bente Trøan. Foto: Stenersen, Tor

Moderat stigning i leieprisene – her var økningen sterkest

Utleieboligprisene steg med 1,4 prosent i de store byene første kvartal 2020, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Prisene har steget 2,7 prosent det siste året.

Prisene stiger i et moderat tempo, mener Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

– Vi tror ikke korona vil gi noen særlig effekt i leiemarkedet, men regner med en fortsatt moderat utvikling andre kvartal, sier han.

  • Leieprisene hadde sterk stigning i Stavanger/Sandnes og Trondheim første kvartal. Utviklingen var mer moderat i Bergen og Oslo.

  • I Stavanger/Sandnes var oppgangen på 6,9 prosent. Prisutviklingen for det siste året er negativ med −0,1 prosent. Leieprisene falt kraftig i takt med oljeprisen fra 2014 til 2016.

  • Leieprisene steg 6 prosent i Trondheim første kvartal og har hatt en oppgang på 5,4 prosent det siste året.

  • Bergen hadde svakest utvikling med oppgang på 0,1 prosent første kvartal. Prisene har steget 2,3 prosent det siste året.

  • Leieprisene i Oslo steg med 0,7 prosent i første kvartal. Prisene har gått opp 2,7 prosent det siste året.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Flere tegner utleieforsikring og setter ned månedsleien

Utleiere og leietagere er bekymret, forteller Kjetil J. Olsen, daglig leder i utleieplattformen Husleie.no, som betjener cirka 15 prosent av leiemarkedet. Stadig flere utleiere tegner abonnement med utleieforsikring. I mars var økningen 64 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Første uken i april var økningen 121 prosent.

Olsen forteller om stadig flere henvendelser fra utleiere og leietagere på grunn av koronakrisen. Brorparten av utleierne vil hjelpe leietagerne med betalingsutsettelse, nedbetaling eller reduksjon av husleien.

– Det viktigste er å gi hverandre litt rom og forståelse. Det tjener alle parter på, mener Kjetil J. Olsen. Foto: Katrine Lunke

– Kall det dugnadsfølelse. Mange har et godt forhold til leietagerne og vil hjelpe dem. Det er inntrykket mitt. Faktum er at det er ganske dyrt å bytte leietager. Det er bedre å forhandle litt med den nåværende, sier Olsen.

Samtidig er det en del utleiere som er enda mer avhengig av leieinntekter nå.

– På den ene siden er det mye trøkk i leiemarkedet, på den andre siden ser vi at prisene gikk ned 3,5 prosent fra februar til mars, sier Olsen.

En undersøkelse blant 188 kunder 1. og 2. april viser bekymringene:

  • 61 prosent venter flere leietagere som ikke kan betale husleien sin

  • 33 prosent venter at leietagere blir boende lenger i nåværende bolig

  • 34 prosent venter redusert nivå på husleie

  • 28 prosent venter at det tilkommer flere leietagere i markedet som konsekvens av at mange må flytte fra boliger som de eier i dag

Tidligere undersøkelser blant private utleiere indikerer at flere leietagere sliter med økonomien i utgangspunktet og at flere utleiere også er sårbare, ifølge Olsen.

15 prosent av utleiere har opplevd problemer med å overholde egne betalingsforpliktelser på grunn av at leietager er forsinket med leien, 25 prosent har opplevd ikke å få inn leie i det hele tatt og 54 prosent av leietagerne sliter med å skaffe nok depositum.

Er du leietager eller utleier?

Hvis du er permittert og ser at de faste utgiftene blir for høye, bør du ta kontakt med dem du skylder penger, anbefaler Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank. Uansett om det er husleie eller andre regninger.

Er du leietager og ser du vil slite med å betale husleien, bør du ta kontakt med utleier og fortelle om situasjonen, anbefaler Tvetenstrand.

– Hvis du er bekymret og avhengig av full husleie, bør du være åpen. Ta kontakt med leietager og hør hvordan det står til, anbefaler Cecilie Tvetenstrand. Foto: Danske bank

– Fortell hvor mye du kan klare å betale og hør om muligheten til redusert leie en periode. Har du leid samme sted lenge og hatt et ryddig leieforhold, er det er godt argument. Du er en trygg leietager og ønsker langsiktighet, sier hun.

Bli enig om at dere har løpende dialog om inntektssituasjonen din, da viser du vilje til å øke igjen når situasjonen endrer seg, mener Tvetenstrand.

Er du utleier, kan det være en fordel å slippe leting etter nye leietagere og kanskje være uten leieinntekter en periode. Har du mulighet til å redusere husleien en periode, er det kanskje verdt det for å beholde leieboere langsiktig.

Hvor mye er en måned uten husleie, hvis du må bytte leietagere? Du kan for eksempel dele opp en måneds husleie på fire og trekke beløpet fra hver måned i fire måneder.