Normalt er august en sterk måned på boligmarkedet. Det var også denne augustmåneden: Boligprisene i Norge steg 1,1 prosent nominelt fra juli til august 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,3 prosent. Boligprisene er 4,3 prosent høyere enn for ett år siden.

Samtidig venter Eiendom Norge at den sterke veksten er avtagende. Nå ventes det et normalt konjunkturforløp med fallende priser mot slutten av året. Unntaket er Oslo, der økt prisvekst neppe kan unngås. Årsaken er en kombinasjon av stor etterspørsel og synkende boligbygging. Politikere skylder på utbyggere, og utbyggere skylder på politikere.

– Vi er litt bekymret for at situasjonen i Oslo kan få uheldige politiske og økonomiske følger langt utover hovedstadsområdet. Det kan dreie seg om regulering av kreditt og lignende. Vi foreslår en dugnad for Oslo, der bygge- og eiendomsbransjen jobber sammen. At de setter seg ned sammen, gjenskaper tilliten og får en felles forståelse av hvordan situasjonen er og hva som gir effekt, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Eventuelle nye smitteoppblomstringer vil ha mindre effekt på boligmarkedet, tror Lauridsen. Hvis næringslivet og arbeidslivet blir hardt rammet, kan det få en effekt, men ikke i like stor grad som i mars, tror han.

  • Antall solgte boliger i august var 9964. Det er 10,2 prosent flere enn samme periode i fjor.

  • Det er solgt 3,5 prosent flere boliger i år, sammenlignet med samme periode 2019.

  • Prisene stiger for femte måned på rad.

  • Omsetningstiden ligger på 54 dager i gjennomsnitt. Det er høyere enn de fire siste årene. Oslo har den korteste med 25 dager. Den lengste er i Kristiansand med 84 dager.

  • Sterkest sesongkorrigert utvikling hadde Oslo med 1,2 prosent og svakest hadde Stavanger med nedgang på 1,1 prosent.

  • Oslos tolvmånedersvekst var også sterkest på 6,1 prosent, men Stavanger hadde den svakeste med oppgang på 0,9 prosent.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge torsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Ørn E. Borgen

Regionale forskjeller:

Oslo: Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen er bekymret for Oslo. Det er viktig at tilbudssiden ikke blir lav, mener han. Prisene steg nominelt med 1,6 prosent og sesongjustert ned med 1,2 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 6,1 prosent.

Bergen: Boligprisene steg med 0,3 prosent i Bergen i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 5 prosent. Det er solgt cirka 9,5 prosent flere boliger i Bergen sammenlignet med august i fjor. Det er likevel ikke et historisk toppnivå. Det er også en liten økning i antall boliger lagt ut for salg.

Trondheim: Boligprisene i Trondheim steg med 0,4 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,6 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 2 prosent. Antall solgte boliger ligger på et stabilt nivå sammenlignet med de siste årene. Tilbudssiden i Trondheim har hatt en oppgang gjennom august. Samtidig ligger antallet under både 2018 og 2019.

Stavanger: Stigning i prisene på 0,4 prosent og sesongjustert ned 1,1 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 0,9 prosent. Det er en kraftig oppgang i antall solgte boliger, 24 prosent opp fra samme måned i fjor. Samtidig er det en nedgang i antall boliger lagt ut for salg. Tilbudssiden har en oppgang, men ligger på et lavere nivå enn de foregående fire årene.

Tromsø: Nominelt steg prisene 0,5 prosent og sesongjustert sank prisene med 0,6 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 3,5 prosent.

Kristiansand: Nominelt steg prisene 0,7 prosent og sesongkorrigert sank prisene 0,7 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 5,4 prosent.

Obos: Stigning for fjerde måned på rad

Obos-boligene i Oslo steg 1,5 prosent i august. Det er fjerde måned på rad med prisstigning. På landsbasis steg prisene med 0,6 prosent.

– Prisoppgangen i Oslo i august i år er imidlertid noe svakere enn den i gjennomsnitt har vært når vi ser på samme måned i perioden 2004-2019, men er i tråd med august de siste par årene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos ifølge en pressemelding.

Rentekutt og økt fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften har bidratt til den sterke utviklingen, ifølge Monsvold.

– Aktiviteten i august har vært svært god – særlig sett i lys av at antall salg av brukte OBOS-boliger var rekordhøy i juli. Vi var spente på om det høye salget i juli ville ta unna for noe av salget som normalt er i august, men antall omsetninger har fortsatt å holde seg på et rekordhøyt nivå, sier Monsvold.

Dette kostet boligene der du bor:

Tallene under er fra Eiendom Norges boligtyperapport for 2019. Materialet er laget i et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.