La ned barnehagen med tungt hjerte – og flyttet inn