- Når vi sitter på kjøkkenet, føler vi nesten at vi sitter ute