Vi sjekket prisene: Du kan bryte loven og få vaskehjelp til 100 kr timen. Dette koster det å vaske hvitt