Er det mange nok pessimister i avisspaltene over tid, vil det til slutt få en effekt, mener Tormod Boldvik, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

NEF mener frykten for at vi står foran et krakk i boligmarkedet er betydelig overdrevet. Med fortsatt lønnsvekst, lave renter og betydelig arbeidsinnvandring vil det fortsatt være et press i boligmarkedet som vil sørge for stabile priser, ifølge NEF.

Undersøkelsen Meglerinnsikt, gjort blant medlemmene av forbundet, viser at eiendomsmeglerne opplever at boligmarkedet det siste halvåret har blitt styrt av hva som har blitt skrevet og sagt i media.

Tormod Boldvik mener boligprisene muligens ikke blir høyere, men tror meglerne kan ha rett i at mediene har sin del av skylden for fall i boligprisene. Foto: Svein Strømnes

— Det er meglernes mening, og den står jeg bak. Jeg forstår også at det er nyanser i svaret, og jeg skjønner at økonomene mener noe annet. Det er egentlig ikke journalistenes påvirkning, men sjefsøkonomene som får løpe til mediene. Enkelte av disse sjeføkonomene har spådd boligkrakk i mange år nå, sier Boldvik.

Er du enig med meglerne? Si din mening i kommentarfeltet!

- Prisene bør kanskje ikke bli høyere

— Jeg synes det er litt underlig at sjeføkonomene har så dystre spådommer om boligmarkedet. Bankene har inntil nylig finansiert ganske friskt, de har lånt ut mye til boligkjøp. At de nå har et behov for å mene at boligprisene skal falle er spesielt. De burde kanskje ikke bidratt så mye med penger.

— Vi er spent på utviklingen av boligprisene videre. I bunnen ligger det en observasjon av at prisene er høye, og at prisene kanskje ikke bør bli høyere, sier Boldvik.

Han legger til at arbeidsledigheten fortsatt er lav, og at den økonomiske situasjonen i Norge er solid sammenlignet med andre land.

— Boligmarkedet er ikke preget av spekulasjon, man kjøper for å bo. Det er lite sjokkerende for folk som eier bolig at prisene går ned en prosent eller fem, det klarer de å forholde seg til. Hyppigheten i medieoppslag og spådommer skaper et inntrykk av at boligmarkedet nesten er som aksjehandel. På lang sikt har boligkjøp vist seg å være en bra investering i Norge, sier Boldvik.

Får høre at han har skylda

— Jeg hører også at jeg har skylda, sier Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea.

— Egentlig hadde jeg ventet at prisene først ville gå ned ved renteoppgang, men så har det skjedd nå. At boligprisene går ned er summen av flere mindre faktorer, sier Juel.

- Vi kan ikke ha et samfunn hvor fakta ikke kan formidles, mener Steinar Juel. Foto: Nordea

Strengere kredittbetingelser, høyere krav til egenkapital, at renten har gått litt opp, utsikter til litt lavere reallønn til folk flest, litt økt arbeidsledighet, er ifølge Juel faktorene som har påvirket boligprisene.

— Kredittinstrammingen er nok den viktigste faktoren, at bankene krever mer egenkapital. At boligprisene går ned nå, er også et signal om at gjeldsveksten har vært for høy, og at prisene har vært høye, sammenlignet med folks inntekt. Boligprisene har vært for høye, sier Juel.

Han tror de fleste hadde ventet at prisene skulle fortsette å gå opp en stund til, at det overrasker de fleste analytikerne at prisfallet kom så fort og ikke var knyttet til at Norges bank satte opp renten.

- Tror prisene faller fem-ti prosent

— Vi kan ikke ha et samfunn hvor fakta ikke kan formidles. Når meglerne helst ikke vil vite at «den og den eiendommen» er satt ned i pris eller lignende, er det litt tåpelig. Hvis ikke vi som analytikere kan si hva vi tror, ut i fra erfaringer og analyse, er det også helt tåpelig, sier Juel.

Mange analytikere har snakket om at boligprisene har vært for høye i flere år, da hørte ingen på oss, legger Juel til.

— At man hører på oss nå, er fordi man nå ser hva som skjer i boligmarkedet. Vi er usikre på hva som skjer fremover, men tror kanskje at prisene vil skli ned mellom fem og ti prosent neste år. Det tror jeg er sunnere enn at prisene skal fortsette å være for høye over tid. Da slipper man en kraftig reaksjon senere, sier Juel.

Forskjeller i pris – likt mediebilde

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, tror ikke media har påvirket boligprisene nedover.

- Boligprisene i Norge er høye, mener mange. Men de er lavere i forhold til det som er relevant, altså byggekostnadene i Norge, mener Jan Ludvig Andreassen. Foto: Sven Christian Fender Teigen

— Det er store regionale forskjeller i utviklingen av boligprisene, mens mediebildet er likt over hele landet. Man ser prisfall i Agder og prisoppgang i Tromsø. Alternativforklaringen er at tromsøværingene ikke vil høre på media, men det er nok litt søkt, sier Andreassen.

Han mener folk hører på de analytikerne de vil høre på, og at det har vært et stort sprik mellom hva analytikerne mener.

— Noen mener det kommer en nedgang på 40 prosent, mens andre mener det blir en oppgang ved inngangen av neste år. Det har ikke vært ensrettet, sier Andreassen.

- Fall i boligbygging vil gi resesjon

Andreassen stusser over at folk ikke ser «det åpenbare», at renten burde vært kuttet for lenge siden.

— Poenget er at de fleste steder er boligprisene så lave at man ikke bygger boliger. Faktum er at et fall i boligbygging neste år, er sterkt nok til å gi Norge resesjon. Det har ikke Norges Bank eller Finanstilsynet tatt med seg, og nå er det litt for sent for å berge byggeaktiviteten i vinter, sier Andreassen.

Med en gang boligmarkedet begynner å svaie, så kollapser byggingen, fordi prisnivået er lavt i utgangspunktet, ifølge Andreassen.

— Boligprisene i Norge er høye, mener mange. Men de er lavere i forhold til det som er relevant, altså byggekostnadene i Norge. Boligprisnivået i Norge gjør at det ikke er lønnsomt å bygge nytt. Byggingen tilsvarer fem prosent av BNP. Hvis byggingen går ned, går Norge i resesjon hvis ingen griper inn, sier Andreassen.

Han etterlyser store skatteletter «som treffer folk i lommeboken», og massive rentekutt, for at resesjon skal unngås.

— Man kan for eksempel fjerne matmomsen. Norge kommer ikke til å få noe jappetid av det, sier Andreassen.

Hvor skal boligprisene? Si din mening i kommentarfeltet!