Vurderer du å kjøpe hytte? Det er mye du bør tenke gjennom og sjekke på forhånd. Blant annet kan toalettforholdene bli dyre og det samme med bygningskroppen. Vi har bedt om de viktigste tipsene ved hyttekjøp.

Ekspertene:

  • Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

  • Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret

Gammel hytte eller nyere i hyttefelt?

1. Eldre hytte: En eldre hytte fra 50–60-tallet er bygget etter en annen og dårligere standard enn nye, ifølge Geving. Når det gjelder eldre hytter, bør man være spesielt oppmerksom på fuktskader, mener han. Han anbefaler at man tar en grundig gjennomgang av hytta før man slår til. Er hytta utenfor allfarvei, kan det også være en grunn til å sjekke litt ekstra, mener Geving. For da har også de tidligere eierne slitt med å komme seg på hytta for å fikse den.

2. Hytte i hyttefelt: Nyere hytter ligger ofte i hyttefelt, erfarer Geving. Den tekniske kvaliteten vil ofte være grei. Hytta bør likevel undersøkes, og det samme med planene for området. Kan du miste utsikten og få flere naboer, mer bråk og trafikk?

3. Fjell og sjø: Hytter er mer utsatt for naturkrefter, ifølge Geving. Kraftig vind og saltvann kan gjøre stor skade ved sjøen. På fjellet og i innlandet kan store snøfall skade hyttas konstruksjon. Det kan også gi fuktskader.

4. Eksperthjelp: Ta med en bygningskyndig om du har mulighet, anbefaler Geving. For eksempel en håndverker eller noen som virkelig kan ta en vurdering. Har man lite kunnskap om bygg, forstår man ikke konsekvensen av ting man finner. Er hytta brukt, må du vurdere vedlikeholdsbehovene, mener Øye. Skal du gjøre alt selv? Er du i så fall i stand til det?

Kostbart toalett

5. Toalettproblemer: Mange hytter har Petter Smart-løsninger for vann og toalett, erfarer Øye. En del kommuner aksepterer ikke lenger mindre miljøvennlige toalettløsninger. Hytteeiere kan få krav om å koble seg på kommunens nett og løsninger. Det kan bli kostbart.

Bygge på eller endre fasade?

6. Tomten: Hvor går tomtegrensene? Hytter har ofte tomt delvis med innmark og med utmark, ifølge Geving. Det er ikke gitt at grensen går ved gjerdet. Be om kartet eller sjekk Kartverkets seeiendom.no.

7. Kan du endre fasaden? Noen kommuner er strenge når det gjelder endring av hytta, erfarer Geving. Hvis du vurderer fasadeendring eller påbygg, bør du sjekke hvordan det er i den aktuelle kommunen. Det er ofte strengere når hytta ligger helt oppunder tregrensen, erfarer Geving.

Høye priser og budrunder

8. Skianlegg eller ei: Jo nærmere man er alpinanlegget, desto dyrere er hytta. Er du litt unna, får du mer areal for pengene, ifølge Øye. Må du uansett kjøre barn og barnebarn i bakken hver dag, bør du kanskje være nær på.

9. Budrunder: Normalt forhandler man om pris med selger når man kjøper hytte, men det siste året har det vært flere budrunder, ifølge Øye. Husk at man ikke kjøper hytte for å selge igjen og tjene penger, minner han om. – Unngå å la følelsene spinne av gårde underveis. Du kan bare glemme å bli rik på hytte. Det er en kostnad i livskvalitet, sier han.

10. Budsjett: Det er kanskje selvsagt, påpeker Øye, men regnestykket bør inkludere hva det koster å drifte hytta. Strøm, avgifter og lokal eiendomsskatt.

11. Hvis du skal selge: Jo lenger du venter, desto vanskeligere blir det, mener Øye. For hytta begynner å bety noe for familien. Byggevirksomheten øker i fjellet. Man konkurrerer mot nybygg, og noen vil tippe mot det, mener han.

Ny hytte er blitt ganske dyrt etter hvert. For mange har standard som hjemme eller bedre, ifølge Geving. Foto: Geir Olsen

Ha god magefølelse, og ikke glem gjestene

12. Omgivelsene: Ikke bare se på hytta. Se på omgivelsene, anbefaler Øye. Hvordan er turmulighetene? Vedlikeholdes skiløypene? Er det godt utgangspunkt for turer? Må du kjøre 15 mil for å handle brød og melk?

13. Husk gjestene: Hyttene brukes på en annen måte nå enn tidligere, mener Øye. Gjestene går ikke hjem, de blir noen dager eller lenger. Har du tenkt å være mye på hytta, må det være plass til gjester. For barn og barnebarn er kanskje hemsen kul, men ikke for alle voksne.

14. Planløsning: Tenk på hva du vil ha. Vil du snakke med gjestene mens du lager mat? Mange foretrekker åpen kjøkkenløsning, mener Øye.

15. Magefølelsen: – Den skal være god. Folk er følelsesmessig mer knyttet til hytta enn boligen, sier Øye.