– Ja, vi gjør det som en konsekvens av det som ble belyst i Brennpunkt-dokumentaren, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Brennpunkt-programmet «Boligbobla» ble sendt på NRK tirsdag. Dokumentaren belyste et noe sjeldent fenomen i norsk bolighandel: «off market»-salg, altså boligsalg som gjøres utenfor det åpne markedet.

I et av eksemplene som ble brukt, rådet eiendomsmegler selger til å selge en enebolig på Nordberg i Oslo utenfor markedet. Kjøperen var en eiendomsutvikler som betalte 10,5 millioner kroner.

Skal ikke anbefale «off market»-salg

Fire måneder senere ble den samme boligen solgt for 18,2 millioner kroner på det åpne markedet. Det fikk selger til å reagere. Hun mente megleren måtte vite at eiendommen ble solgt til langt under markedspris.

Den aktuelle saken havnet i Oslo tingrett, og forrige uke ble eiendomsmegleren dømt til å betale 4,5 millioner og saksomkostninger i erstatning til selger.

Norges Eiendomsmeglerforbunds klare anbefaling er å legge boliger ut på det åpne markedet.

NEF-DIREKTØR: Carl O. Geving. Foto: CF-Wesenberg

– «Off market»-salg er noe som tilhører sjeldenhetene i norsk bolighandel. For oss er det viktig å forsikre oss at meglere ikke anbefaler denne typen salg uten at det er helt klart at selger i den konkrete transaksjonen er tjent med det, og at vi forsikrer oss om at boligtransaksjonen gjennomføres på en måte som gjør at forbrukerens interesser er ivaretatt, sier Carl O. Geving – og fortsetter:

– Vi har etiske retningslinjer for det meste, men nå synes vi det er hensiktsmessig å lage retningslinjer for «off market»-salg. Vi kommer til å gå ut med informasjon om dette i løpet av dagen, sier NEF-direktøren.

– Lever av tillit fra kjøper og selger

Han ønsker ikke å kommentere enkelttilfellene som brukes i Brennpunkt-dokumentaren, men sier:

– Denne typen «off market»-transaksjoner skal man unngå. «Off market»-salg krever særlig aktsomhet fra megler. Og da bli kommunikasjon og dokumentasjon ekstra viktig. Sånn at selger forstår hva de er med på, sier Geving.

Akkurat hvordan de nye retningslinjene vil bli, er ennå ikke bestemt. Geving kan derfor ikke gå i detalj når det gjelder det.

– Hvordan påvirker dette megleres renommé, tror du?

– Det er ikke grunnlag for å generalisere ut fra enkeltsaker. Disse eksemplene kan tas til inntekt for generelle tendenser, men det blir feil. Samtidig er hver sak av denne typen uheldig. Vi lever av tillit fra kjøper og selger. Når det gjelder forholdet mellom selger og megler, er én av meglerens plikter å selge til best mulig pris. Megleren skal bruke sin kunnskap og erfaring for å få til det. Da er det uheldig med programmer som etterlater et inntrykk av det motsatte, sier Geving.