Levende lys og lykter lyser opp og pynter inngangspartiene i den mørke årstiden. Men for å unngå ulykker og brann, bør man være nøye med hvordan man plasserer disse. De skal blant annet så i god avstand fra der barn leker – eller må forbi – når de skal til døra, råder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Noe som blir ekstra viktig i forbindelse med Halloween – når løse, vide, luftige kostymer flagrer rundt og lett kan ta fyr dersom de kommer i kontakt med åpen flamme.

Men også foreldre bør tenke på dette når de velger kostymer til barna som skal ut på trick or treat.

– Velg kostymer og drakter som sitter tettere på kroppen. Da er det ikke like fort gjort å komme borti ild ved et uhell. Kroppsnære stoffer brenner heller ikke like godt, siden det er mindre luft tilgjengelig, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

LES OGSÅ: Møter boligen din disse kravene til brannsikkerhet?

Stoffet smelter

Alle tekstiler kan brenne, men egenskapene er svært forskjellige. Mange kostymer er laget av kunstige stoffer som nylon eller polyester. Når disse tar fyr brenner de saktere enn bomull og slokker ofte av seg selv. Likevel kan brannskadene bli dypere, fordi stoffet smelter og brenner seg fast i huden.

– Men jo tynnere og luftigere stoffet er, jo lettere brenner det. Og vide skjørt, lange skjerf og flagrende kapper tar lett fyr og brenner godt, hvis de kommer i kontakt med åpen flamme. Husk dette når du kjøper Halloween-kostyme til barna, sier Daae.

Stoffets struktur er avgjørende for hvordan stoffet brenner. Tynne og lette tekstiler som slipper til mye luft antennes og brenner raskt. Stoffer som har lodden, ru eller porøs overflate er mer brennbare enn stoffer med glatt og tett overflate.

Levende lys kan være brannfarlig – særlig når barna vimser rundt med lange, flagrende Halloween-kostymer. Foto: Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

LES OGSÅ: 1 av 3 vet det ikke. Gjør du?

Ull minst brannfarlig

– I realiteten er det tykke ullklær som er minst brannfarlig, og da er det opp til strikkeren å være kreativ nok til å lage et kostyme som kan konkurrere med de mange alternativene i butikken, sier direktøren.

Kostymer for barn regnes som leketøy og skal være CE-merket. Et CE-merket produkt skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet. Når en produsent setter CE-merket på et produkt erklærer han at produktet er sikkert og at dette kan dokumenteres.

Hvis kostymet har pynt eller deler som kan falle av og være farlige for små barn, skal produktet i tillegg merkes med «Forbudt for barn 0-3 år», ifølge DSB.

FAKTA: Slik brenner de ulike tekstilene

Skulle brann i tekstiler oppstå, slukker du det mest effektivt ved å rulle personen inn i et ullteppe eller brannteppe. Du kan også bruke vann som slukkemiddel.

Brann sprer seg oppover, og derfor er det viktig å komme seg ned for å verne ansiktet. Det beste er å legge seg ned og rulle rundt til ilden slukker.

Ull og modalakryl

Klær av ull og modalkryl er de mest brannsikre. Tykke ullklær har vanskelig for å antenne og de brenner sakte. Brann i kraftige, tykke ullstoffer slokker som oftest av seg selv. Modalkryl ses på som en flammeresistent fiber fordi den er vanskelig å tenne på, og den smelter og trekker seg bort fra flammen.

Bomull, lin og viskose

Cellulosefibrer, som bomull, lin og viskose, tar lett fyr, og flammen sprer seg raskt hvis tekstilen ikke har flammehemmende impregnering. Jo tynnere stoffet er, jo lettere brenner det. Tynne stoffer av cellulosefiber kan sammenliknes mer papir, som også er cellulosebasert.

Polyester og nylon

Polyester og nylon smelter før det tar fyr og trekker seg bort fra flammen. Dersom slike stoffer tar fyr brenner de saktere enn bomull og slokker ofte av seg selv. Fordi polyester og nylon smelter blir brannskaden ofte dypere, men på et mindre område. I kombinasjon med andre fibrer, for eksempel bomull, viskose eller ull, vil polyester og nylon brenne kraftig. Slike blandinger skal komme frem av tøyets merking.

Akryl

Akryl er den mest brennbare av de syntetiske fibrene. Kan være vanskelig å så satt fyr på, men når akryl først tar fyr, brenner det kraftig. Akrylfibrene smelter og drypper. Akrylklær som tar fyr kan derfor gi dype brannskader.

Kilde: Sikker Hverdag/DSB