Det var høsten 2010 at Vigdis Thorsens kamp for å beholde utsikten fra eneboligen på Askøy utenfor Bergen startet. På nabotomten planla naboene å bygge en tomannsbolig som ville ta hele utsikten hennes. Askøy kommune godkjente bygget, men Thorsen klaget vedtaket inn til Fylkesmannen i Hordaland. I mellomtiden satte utbygger Hefø Boligutvikling AS i gang.

Det skriver bt.no.

Lite visste Thorsen at kampen ville ta tre år og ta så mange krefter, men denne uken har hun heist flagget til topps og sprettet champagnen: Saken er endelig avsluttet hos sivilombudsmannen — i hennes favør.

— Endelig - endelig, er saken over! Jeg føler at det er en enorm bør som letter fra mine skuldre, sier hun.

— Jeg får mye av utsikten tilbake, og det skal bli vidunderlig å se sjøen igjen. Jeg får privatliv, og ikke minst følelsen av å ikke være helt innestengt igjen.

«Avsluttet»

Alt i 2011 fattet Fylkesmannen sitt første vedtak, og uttalte at dette var det største tapet av utsikt de noensinne hadde sett. Siden har saken vært kasteball mellom Sivilombudsmannen, Fylkesmannen i Hordaland og Kommunal- og regionaldepartementet i en eneste stor klagestafett der vedtakene har gått i både Thorsens og Heføs favør.

I juli kom det fjerde vedtaket fra Fylkesmannen. Konklusjonenvar at utbygger måtte senke bygget en etasje ned.

5. november vedtok Sivilombudsmannen under tvil å opprettholde vedtaket fra Fylkesmannen, og dermed må overetasjen i bygget rives.

«Ombudsmannen har under tvil ikke funnet tilstrekkelig grunn til å undersøke vurderingen nærmere i denne saken. Saken er med dette avsluttet her,» heter det i vedtaket.

Da BT snakket med Thorsen i juli, kalte hun Fylkesmannens vedtak både en seier og et tap. Men etter å ha diskutert det med familien, mener hun det nå er til å leve med.

— Når de river den øverste delen av huset, tror jeg ikke underetasjen vil ta bort så mye av utsikten. Og så slipper jeg balkongene hengende over med utsikt rett ned på terassen min.

Ingen advokathjelp

Thorsen anslår at brevene hun har skrevet kan fylle halvannen perm alene. Kampen mot utbyggeren har gått på helsen løs, forteller hun.

— Jeg har skrevet utallige brev i de sene nattetimer, og det har vært tre tunge år. Jeg har epilepsi og migrene, så det har vært tøffere enn noen kan forestille meg, sier hun.

— Jeg hadde ikke råd til advokat, og hadde aldri lest en paragraf. Jeg bare skrev sånn som jeg følte det, på min måte som et vanlig menneske. Mange ganger har jeg ikke skjønt bæret av det de har skrevet, men bare lest slutten.

- Var det verd det?

— Ja, men hadde jeg visst hva jeg gikk til for tre år siden hadde jeg nok kvidd meg grusomt. En stund trodde jeg det aldri skulle ta slutt etter alle ankene. Jeg har slåss som en gal for hjemmet mitt, og så er jeg fryktelig sta.

Da har støttespillere vært gode å ha. Både naboer, venner, kolleger og ikke minst samboeren har backet henne opp, forteller hun takknemlig. Hun har også blitt kontaktet av fremmede fra hele landet som er i lignende situasjoner.

- Ikke tatt stilling

— Vi har ikke tatt stilling til saken ennå, sier Torstein Heggøy i Hefø Anlegg AS. Utover dette har han ingen kommentar, og viser videre til advokaten.

Advokaten til utbyggeren, Roald Helgesen, sier at det i utgangspunktet er den forvaltningsmessige behandlingen av saken som nå er avsluttet.

— Vi har ikke tatt stilling til om vi skal akseptere vedtaket eller prøve saken for domstolen. Jeg må først gå gjennom saken med min klient, sier Roald Helgesen.

Han sier at innholdet i vedtaket er av et helt annet innhold enn fylkesmannens første vedtak.

— I det første vedtaket skulle tomannsboligen rives helt. Men dette vedtaket ble fattet av fylkesmannen uten lovhjemmel. I silvilombudsmannens vedtak skal østre del av tomannsboligen reduseres, sier han og legger til:

— Samtidig har vi bemerket oss den tvil sivilombudsmannen gir uttrykk for i sin siste vurdering.

— Fra ombudsmannens side er denne saken endelig avgjort. Men dersom han mener vi har gjort noe feil i den siste vurderingen, kan han sende inn en klage. Han kan også gå til domstolene, sier fungerende kontorsjef Øystein Nore Nyhus hos Sivilombudsmannen.

Lang saksbehandling

  • 31. august 2010 bl det søkt om byggetillatelse for tomannsboligen på Strømsnes på Askøy.

  • To uker etter fristen for innsigelser, mottok Askøy kommune klage fra Vigdis Thorsen. Bygningsmyndighetene tok derfor klagen kun til etterretning.

  • 11. oktober 2010 ga Askøy kommune byggetillatelse til prosjektet.

  • Vigdis Thorsen påklagde vedtaket om byggetillatelse, og ba om oppsettende virkning, slik at arbeidet ikke kunne starte før klagen var behandlet. 25. februar 2010 avslo Utvalg for Teknikk og miljø i Askøy kommune klagen, og sendte saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det ble ikke gitt utsatt iverksettelse på byggingen.

  • 8. juli 2011 omgjorde Fylkesmannen i Hordaland vedtaket om byggetillatelse fra kommunen, og ga kommunen oppgave om å angi en ny plassering av hele eller deler av tomannsboligen, eller angi en endret bygningsutforming.

  • Vedtaket ble påklaget av utbygger Hefø Boligutvikling AS sin advokat Roald Helgesen 14. juli 2011 og 20. desember 2011.

  • Fylkesmannen opprettholdt sine vedtak 24. august 2011 og 20. januar 2012.

  • Utbygger sin advokat klagde saken inn for Sivilombudsmannen, som konkluderte 11. april 2013

  • Med bakgrunn i Sivilombudsmannens avgjørelse, bestemte Fylkesmannen seg for å se på saken på nytt. 20.juni avholdt Fylkesmannen ny befaring på stedet, sammen med representanter for Askøy kommune, utbygger og klager.

  • Fylkesmannen godkjente 3. juli byggets plassering og høydeplassering, men slik at eksisterende takløsning senkes til oppført etasjeskille for den østlige boenheten.

Kilder: Sakspapirer fra Askøy Kommune, klager, svar og tilsvar fra Vigdis Thorsen, Hefø Boligutvikling AS, uttalelse og brev fra Sivilombudsmannen, samt vedtak, tilsvar og opprettholdelse av vedtak fra Fylkesmannen i Hordaland.