Forskere har testet om oppvaskbenken kan være et sted for mindfulness