Når lusene kommer, gjør norske hageeiere vondt verre