Boligmarkedet nå: Tror på timeout og privatvisninger