35 prosent har funnet feil eller mangler da flyttet inn i sin nykjøpte bolig, viser en ny undersøkelse Ipsos har utført for Huseiernes Landsforbund.  Disse boligkjøperne opplyser videre at de verken ble gjort oppmerksom på feilene eller manglene på visning eller i en tilstandsrapporten.

12 prosent av feilene var betydelige, mens 23 prosent av dem er kategoriseres som mindre feil og mangler.

- Boligkjøp er den viktigste og største investeringen de fleste av oss gjør i løpet av livet, og det kan få store økonomiske konsekvenser dersom boligen har feil eller mangler som du ikke var klar over da du vant budrunden. Selv om du vinner en erstatningssak mot boligselger i etterkant, vil det for mange være en stor belastning å leve med usikkerheten og livet på vent, mens saken pågår. Boligkjøper har selv et ansvar for å unngå at konflikter oppstår i etterkant. Det er derfor vel anvendt tid å sette seg nøye inn i boligens tilstand før man byr, kommenterer Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Flest feil blant rekkehuskjøperne

Kjøpere av rekkehus fant flest feil og mangler, hele 50 prosent svarte ja på dette, ifølge undersøkelsen. 14 prosent av dem fant betydelige mangler, mens 36 prosent opplyste om at det var mindre feil eller mangler.

- Ikke overraskende mener de som fant betydelige feil i størst grad at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om boligens tilstand før kjøpet. Årsaken er ofte sammensatt. Det kan være bevisst utelatelse av viktig informasjon fra selgers side, det kan være ting selger ikke visste om selv, ting takstmann eller megler har oversett, og det kan være ting som det er opplyst om, men som kjøper ikke har plukket opp, sier Meyer.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund mener at man aldri kan sikre seg helt mot at boligen man kjøper har mangler, siden mange feil ikke blir synlige før man flytter inn. Likevel mener han at det er en rekke forholdsregler man kan – og bør ta – for å redusere sjansen for å få feil og mangler på kjøpet. Foto: Moment Studio/Huseiernes Landsforbund

Rent geografisk så fant boligkjøperne på Vestlandet flest mangler ved den nykjøpte boligen. Men det er boligkjøperne i Nord-Norge som oftest fant betydelige feil eller mangler, ifølge tallene fra Huseiernes Landsforbund. De viser videre at boligkjøperne i nord fant dobbelt så mange betydelige feil og mangler som kjøperne i Oslo.

Generalsekretær Meyer mener at man aldri kan sikre seg helt mot at boligen man kjøper har mangler, siden mange feil ikke blir synlige før man flytter inn. Likevel mener han at det er en rekke forholdsregler man kan – og bør ta – for å redusere sjansen for å få feil og mangler på kjøpet.

-  Forbered deg godt før visningene, les alle dokumenter, noter spørsmål underveis og ring megler hvis noe er uklart. Sjekk reguleringsplanene for området, og viktigst av alt; ha øynene med deg på visning og bruk god tid, sier han.

Carsten Pihl i Norges Eiendomsmeglerforbund mener boligkjøpere må være spesielt bevisst på å lese de boligdokumentene som ikke har bilder, som for eksempel takstmannens rapport, selgerens egenerklæring og de sidene der eiendomsmegleren har faktainformasjon om boligen. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

- De viktigste papirene er dem uten bilder

Carsten Pihl, forbrukerrådgiver og analyseansvarlig i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), mener også at det er umulig å gardere seg hundre prosent mot å kjøpe noe som viser seg å ha skjulte feil og mangler.

- Det er derfor det kalles skjulte feil, for ingen har sett dem. Men i disse tilfellene har selger fortsatt ansvar for vesentlige skjulte feil i fem år etter at boligen er solgt, opplyser han.

Pihl sier det aller viktigste boligkjøpere kan gjøre, er å lese gjennom alle papirer man får om boligen.

- Vi vet gjennom ulike undersøkelser at boligkjøpere dessverre ikke leser papirene de får om boligen godt nok. Dermed ender man ofte opp med feil forventninger – eller man byr for mye fordi man glemmer å ta høyde for utbedringer man er nødt til å gjøre, sier han.

Pihl påpeker at de viktigste papirene i en salgsoppgave, er dem uten bilder.

- Altså takstmannens rapport, selgerens egenerklæring og de sidene der eiendomsmegleren har faktainformasjon om boligen.

Like viktig er det å  spørre dersom det er noe i opplysningene man finner her, som man ikke skjønner. Eiendomsmegler, selger eller takstmann bør da kunne gi utfyllende opplysninger.

- Les alle papirer før du kommer på visning, råder eiendomsmegler Inger Sædberg Birkenes. Foto: Meglerhuset Sædberg

- Kan ikke reklamere for ting du burde lest

- Jeg anbefaler å alltid laste ned og lese salgsoppgaven før man går på visning. Da er man mye bedre forberedt til å møte boligen, sier Inger Sædberg Birkenes, eiendomsmegler ved Meglerhuset Sædberg.

Det mener hun er nok til å gi et godt inntrykk av eiendommen; hvorvidt den er i god stand eller om det er feil som må utbedres raskt eller på sikt.

Sædberg Birkenes har erfart at mange kjøpere får seg en negativ overraskelse rett og slett fordi de ikke har lest prospektet og alle vedleggene med opplysninger om eiendommen, godt nok.

 - Man kan vanligvis ikke komme og reklamere på opplysninger man har fått, men som man ikke har fått med seg, fordi man ikke leste dokumentene, sier hun.

Eiendomsmegleren synes boligkjøperne spesielt bør vektlegge tilstandsrapporten, som er utarbeidet av en takstmann.

- Den pleier jeg å kalle boligens helseerklæring, sier hun og forklarer at dersom man i denne rapporten ser at boligen har fått tilstandsgrad 1, betyr det vanligvis bra stand. Er det tilfeller av tilstandsgrad 2 i rapporten, må man være forberedt på at det vil komme kostnader på sikt som må utbedres. Tilstandsgrad 3 betyr at ting bør utbedres straks.

- Når man i forkant av visningen har lest gjennom det komplette prospektet, har man fått en del opplysninger og kan på visning besiktige dette nærmere – eller spørre megler og selger om det.

Sædberg Birkenes råder videre til at man bruker god tid på visningen. Og dersom det er en del ting man føler må utbedres, synes hun det er smart å ta med seg en fagmann på visning.

- Eller du kan ringe takstmannen som har skrevet tilstandsrapporten for å få enda mer informasjon. Da kan man gjerne også høre om det er store eller små kostnader som kommer framover.

Bruk mye tid til å sjekke og spørre både megler og selger når du er på visning. Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

For dårlig tilstandsrapport?

Ifølge Huseiernes Landsforbunds undersøkelse ga 60 prosent av dem som fant betydelige feil og mangler i boligen, at de ikke fikk  tilstrekkelig informasjon om boligens tilstand før kjøpet.

- Årsaken er ofte sammensatt. Det kan være bevisst utelatelse av viktig informasjon fra selgers side, det kan være ting selger ikke visste om selv, ting takstmann eller megler har oversett, og det kan være ting som det er opplyst om, men som kjøper ikke har plukket opp, sier Meyer.

Blant dem som fant betydelige feil var 47 prosent misfornøyd med tilstandsrapporten. Det har de siste årene vært økt oppmerksomhet rundt konfliktnivået i bolighandelen, og man ser nå tydelig behovet for en tryggere bolighandel.

- I dag er det slik at regelverk og lover som regulerer bolighandelen går på tvers av flere departementer. Det er ønskelig med lovendringer og forenklinger som styrker forbrukerinteressene i bolighandelen og ved reklamasjoner. Det er også ønskelig med økt bruk av tilstandsrapporter, slik at man reduserer bruken av forsikringer som sikkerhet i bolighandelen. De profesjonelle aktørenes ansvar og rolle bør styrkes for å beskytte amatørene i bolighandelen, nemlig selger og kjøper, avslutter Meyer.

Forsikring?

Pihl i NEF påpeker at boligkjøpere også kan kjøpe seg en forsikring i forbindelse med boligkjøpet.  Boligkjøperforsikringen er en rettshjelpsforsikring som hjelper en med å føre en eventuell sak dersom man finner en vesentlig feil eller mangel i boligen.

- Rettshjelpsforsikring har man også i den vanlige innboforsikringen. Forskjellen er at en boligkjøperforsikring gir noe bedre dekning, blant annet får man eventuelt dekket motpartens saksomkostninger dersom det blir rettssak og man taker. Men før man kjøper dette, bør man gjøre en vurdering om hvor godt sikret man ønsker å være når man kjøper bolig, sier han og legger til at det ikke er selve huset som er forsikret med en slik rettshjelpsforsikring.

Sædberg Birkenes anbefaler kjøpere å tegne boligkjøperforsikring, siden dette gir profesjonell bistand dersom man eventuelt trenger det i forbindelse med en reklamasjonssak.

- Da vil det også være to profesjonelle parter på begge sider av bordet, for min erfaring er at stort sett alle boligselgere tegner boligselgerforsikring, så sant de har mulighet til det.

Hun forteller at hun gang på gang har sett at kjøpere som har fått bistand av advokatene i boligforsikringsselskapet får lettere – og bedre – erstatning enn om de ikke hadde tegnet forsikring og måtte forsøke å kreve dekning for eventuelle skjulte feil og mangler selv.

- Og de som ender opp med å skaffe advokat for å få bistand etter kjøpet, må ofte regne med at det koster mer enn det hadde gjort å tegne boligkjøperforsikring ved kjøpet, sier hun.