Du trenger ikke å bekymre deg for at du heller i deg mikroplast når du drikker et glass vann fra springen, ifølge en ny undersøkelse av norsk drikkevann. For vannet som renner i norske husholdningers springer og ledningsnett, inneholder svært lave nivåer av mikroplast.

Det viser en fersk kartlegging fra Norsk Vann, en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge, eid av landets kommuner.

Resultatene fra deres analyser viser at mengden mikroplast i drikkevannet var null eller nær null.

– Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, sier seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet på deres nettsider.

I kartleggingen ble drikkevann fra 24 vannverk analysert, og det ble tatt prøver fra både vannkilden, fra behandlet vann og fra ute i ledningsnettet.

– Godt nytt hvis det stemmer

Silje Ask Lundberg, daglig leder i Naturvernforbundet, synes det er veldig godt nytt om tallene stemmer, og at det i så fall viser at mange norske vannkilder er godt beskyttet, både fra forurensing og ved at vannet renses godt.

– Men spørsmålet er hvor omfattende og risikobasert denne siste mikroplastundersøkelsen har vært. Vi vet fra tidligere og mye større undersøkelser at mange norske vannverk har problem med drikkevannskvaliteten. Spor av kloakk, landbruksavrenning og annet som de ikke har klart rense ut, har blitt fanget opp i prøvene. I slikt forurenset vann vil det fort også kunne være mikroplast, sier hun.

Lundberg mener at et av de store spørsmålene framover er hva som skjer med drikkevannet på sikt, når store mengder mikroplast spres i kloakkrenseslammet og deretter spres som jordforbedringsmiddel.

– Sannheten er at vi fortsatt vet altfor lite om hvordan mikroplast kan påvirke oss i framtida, legger hun til.

– Kampen mot plastsøpling må fortsette

Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann påpeker at det fortsatt er et stort behov for fortsatt kampen mot plastforsøpling.

– Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, uttaler hun.